Wittekind, Dampskip

Fra KrigsKart.no

DS Wittekind var på vei fra Narvik til Tyskland med jernmalm da hun ble angrepet og senket av britiske fly utenfor Lista. Vraket er så vidt man vet ikke funnet. Georeferanse er derfor ukorrekt. Se i Kartet