Z18 Hans Lüdemann, Narvik, Nordland

Fra KrigsKart.no

Hans Lüdemann tilhørte Kriegsschiffgruppe 1 som hadde sikringen av Narvik som mål under den tyske operasjon Weserübung i 1940, og kommandant ombord var Korvettenkapitän Herbert Friedrichs. I dette andre sjøslaget den 13 april, prøver Hans Lüdemann å angripe det britiske slagskipet Warspite med torpedoer sammen med de tyske jagerene Wolfgang Zenker og Bernd Von Arnim, men blir drevet tilbake av kraftig ild fra de britiske skipene, men de klarer å skade den britiske jageren HMS Punjabi. Etter dette tar Hans Lüdemann retning inn Rombakfjorden, og mannskapet senker selv jageren kort tid etterpå. Vraket av Hans Lüdemann hviler i dag på grunt vann i Rombaksbotten på tolv til femten meters dyp. Se i Kartet